Marka ve Patent Hukuku

 • Know-how sözleşmeleri,
 • Marka ve patent başvuruları,
 • Maddi tazminat davaları,
 • Manevi tazminat davaları,
 • İtibar tazminatı,
 • Tecavüzün tespiti davaları,
 • Tecavüzün men’i davaları,
 • Marka devri,
 • Taklit markadan doğan tazminat davaları,
 • Taklit markalı malların gümrüklerde el konulması işlemleri,
 • Patente tecavüzün durdurulması,
 • Tecavüzün mevcut olmadığı hakkındaki davalar hususlarında Eskişehir ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.

Marka ve patent hukuku, fikri mülkiyet hukukunun iki ana dalıdır ve işletmeler için büyük önem taşır. Bu hukuk dalları, işletmelerin ticari markaları ve buluşları üzerinde haklarını korumalarına olanak tanır ve ürünlerin veya hizmetlerin tanıtımı, satışı ve dağıtımı için korumalı bir yasal çerçeve sağlar.

Marka Hukuku

Marka hukuku, bir işletmenin ticari markasını veya logosunu korur. Ticari markalar, bir işletmenin ürünlerinin veya hizmetlerinin kaynağını tanımlar ve müşterilerin aynı işletmeden satın aldıklarından emin olmalarını sağlar. Marka hukuku, bir işletmenin ticari markasını başkalarının kullanımından korur ve işletmelerin ticari markalarının çalınması veya taklit edilmesi durumunda hukuki yollara başvurarak haklarını korumalarını sağlar.

Marka başvuruları, genellikle, belirli bir bölgede kullanılmak üzere ticari marka kaydı yaptırmak isteyen işletmeler tarafından yapılan başvuruları kapsar. Marka başvurusu yapan işletme, ticari markasının benzersiz ve tanımlayıcı olmasını sağlamak için, ticari marka araştırması yapmalıdır. Ticari marka kaydı yaptırmak için de bir başvuru ücreti ödenmelidir.

Patent Hukuku

Patent hukuku, bir işletmenin yeni bir ürün, makine veya işlem gibi bir buluşunu korur. Patentler, bir işletmeye, ürünün veya işlemin üretiminde veya kullanımında başkalarına karşı haklar tanır. Patent hukuku, bir işletmenin buluşlarının başkaları tarafından kullanılmasını veya taklit edilmesini önler.

Patent başvuruları, bir işletmenin buluşunu korumak için yapılan başvuruları kapsar. Patent başvurusu yapan işletme, buluşunun benzersiz ve özgün olduğunu ispatlamalıdır. Patent başvurusu yapıldıktan sonra, patent ofisi incelemesi yaparak başvuruyu kabul edebilir veya reddedebilir. Bir patent aldıktan sonra, patent sahibi, buluşunu belirli bir süre boyunca koruyabilir.

Sonuç olarak, marka ve patent hukuku, işletmelerin fikri mülkiyet haklarını korumalarına yardımcı olan kritik hukuk dallarıdır. Ticari markalar ve buluşlar, bir işletmenin varlığı ve başarısı için hayati öneme sahiptir

Avukat Mahmut Rasul UYANIK ile İletişime Geçin!