Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Nedir?

Kişiler Arasındaki konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu

Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların taraflardan herhangi birinin rızası olmadan bir aletle dinlenmesi veya bunların bir ses alma cihazı ile kayda alınması durumunda bu suç oluşur. Türk Ceza Kanunu madde 132’de geçen suça buradan ulaşabilirsiniz. Türk Ceza Yasası madde 133/1 bu suça “Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” diyerek yer vermiştir. Bu suçun faili aleni olmayan konuşmanın tarafları dışında olan kişilerdir. Ayrıca doktrinde kabul edildiği üzere çıplak kulakla yapılan dinleme bu suçun kapsamına girmemektedir.

Eskişehir Avukat Mahmut Rasul Uyanık Eskişehir Ceza Avukatı olarak müvekkillerine kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu kapsamında şüpheli ve sanık müdafiliği hizmeti vermektedir. Bunun yanında Eskişehir Ağır Ceza Avukatı Mahmut Rasul Uyanık bu suçun mağduru veya suçtan zarar göreni olan müvekkillerini mahkemede profesyonel bir şekilde temsil etmektedir.

Suçun Fiili

  • Bu suçun üç şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Bunlar:
  • Aleni olmayan konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
  • Aleni olmayan bir söyleşinin ses alma cihazıyla kayda alınması
  • Aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi yoluyla elde edilen verilerin hukuka aykırı olarak ifşası

Suçun Nitelikli Şekilleri

  • Suçun cezayı artıran nitelikli şekilleri şunlardır:
  • Suçun kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi
  • Suçun belli bir meslek veya sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanılmak suretiyle işlenmesi
  • Bu nitelikli haller Türk Ceza Kanunu madde 137 de düzenlenmiştir.
Eskişehir Ceza Avukatı

Madde Gerekçesi

Madde metninde, kişiler arasındaki aleni olmayan ko­nuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suç olarak tanımlanmaktadır.

Bir arada bulunan kişiler arasında yapılan konuşmanın aleni olmayan konuşma olarak kabulü için konuşmanın yapıldığı yerin önemi yoktur. Bu bakımdan, örneğin bir parkta iki kişi arasında geçen konuşmanın başkaları tarafından ancak özel gayret gösterilerek duyulabilecek olması hâlinde, aleni olmayan konuşma söz konusudur. Keza, örneğin bir evde sınırlı sayıda kişi­ler arasında yapılan konuşma, aleni olmayan bir konuşmadır.

Birinci Fıkra

Birinci fıkrada tanımlanan suç, aleni olmayan konuşmanın bir aletle dinlenmesi veya bir ses alma cihazı ile kayda alınması ile oluşur. Söz ko­nusu suçu, aleni olmayan konuşmanın tarafı olmayan kişi işleyebilir. Suçun oluşabilmesi için, konuşmanın taraflarından herhangi birinin rızasının ol­maması yeterlidir. Bu bakımdan konuşmanın taraflarından birinin rızasının olması, fiili suç olmaktan çıkarmayacaktır.

İkinci Fıkra

Maddenin ikinci fıkrasında, kişiler arasındaki aleni olmayan konuş­maların, söyleşiye katılan kişilerden biri tarafından diğerlerinin rızası olma­dan kayda alınması, suç olarak tanımlanmıştır.

Üçüncü Fıkra

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların işlenmesi suretiyle elde edildiği bilinen veya böylece elde edildiği kabul edilebilecek olan bilgilerden yarar sağlanması veya bunları başkalarına verilmesi veya bunlardan diğer kişilerin bilgi edinmelerini temin etmek, suç olarak tanımlanmıştır. Bu konuşma içeriklerinin basın ve yayın yoluyla yayınlanması, daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir.

Avukat Mahmut Rasul UYANIK ile İletişime Geçin!