Kasten Öldürme Suçu

Kasten Öldürme Suçu

Kasten öldürme suçu Türk Ceza Kanunu’nun yaşama karşı suçlar bölümünde intihara yönlendirme ve taksirle öldürme suçlarıyla beraber düzenlenmiştir. Eskişehir Ceza Avukatı Avukat Mahmut Rasul Uyanık bu makalesinde bu suçtan bahsedecektir. Kasten öldürme; insan yaşamına, başka bir insan veya insanlarca, bilerek ve istenerek aynı zamanda hukuka aykırı olarak son verilmesidir. Kasten öldürme suçunun hukuksal konusunu “yaşam hakkı” oluşturur.

Türk Ceza Kanunu’nda Kasten öldürme suçu; “Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanunu’nun devam eden maddesinde suçun nitelikli halleri düzenlenmiş olup bunlar: tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek, yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle, üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kadına karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla, bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle, kan gütme saikiyle, töre saikiyle şeklinde sıralanmıştır.

Kasten öldürme suçunun nitelikli hallerine en son 08.07.2021 tarihinde 7331 sayılı kanunun 6. Maddesi ile “boşandığı eş” kavramı eklenmiştir.

Yine suçun bu nitelikli hallerinin gerçekleşmesi durumunda failin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılacağına yönelik hüküme nitelikli hallerin düzenlendiği 82. maddede yer verilmiştir.

Kasten öldürme suçu kanunun emredici hükmü gereği Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına girer.

Eskişehir Ağır Ceza Avukatı tabiri halk arasında oluşturulmuş bir kalıptır. Avukatlık mesleğinde diğer bazı mesleklerde olduğu gibi alanlara ayrılma ve bu alanlarda branşlaşma gibi bir durum yoktur. Avukat Mahmut Rasul Uyanık kasten öldürme suçu bakımından da Ağır Ceza Mahkemelerinde şüpheli ve sanık müdafiliğinin yanı sıra mağdur vekili olarak da müvekkillerine destek ve hukuki koruma sağlamaktadır.

Kasten Öldürme Suçunun Özel Görünüş Biçimleri

Kasten öldürme suçunun özel görünüş biçimlerini; teşebbüs, iştirak, içtima olmak üzere üç başlık altında toplamak mümkündür.

Teşebbüs: İnsan öldürmeye elverişli bir hareket olmasına rağmen mağdur ölmemişse suç teşebbüs aşamasında kalmış olur.

Eskişehir Ceza Avukatı
Eskişehir Ceza Avukatı Eskişehir Avukat

İştirak: Failler arasında birlikte suç işleme iradesi varsa ve suçun icrai hareketleri de birlikte gerçekleşmişse öldüren darbeyi kimin gerçekleştirdiği açıkça belli olsa bile bütün failler müşterek fail olarak kasten öldürme suçundan dolayı sorumlu olur.

İçtima: Kasten öldürme suçunda aynı neviden fikri içtima hükümlerinin uygulanması söz konusu değildir. Bu sebeple kasten öldürme suçunda ancak gerçek içtima hükümleri uygulama alanı bulur.

Avukat Mahmut Rasul Uyanık Eskişehir ve çevre illerde müvekkillerine ağır ceza mahkemesi davalarında Eskişehir ceza avukatı olarak hukuki destek ve hukuki koruma sağlamaktadır.

Avukat Mahmut Rasul UYANIK ile İletişime Geçin!