Eskişehir Gayrimenkul Avukatı

 • Tapu iptali ve tescili,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi,
 • Kamulaştırma,
 • Kamulaştırmasız el atma,
 • Tapu kayıtlarının düzeltilmesi davaları,
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri,
 • Kooperatif işlemleri,
 • Kiralama sözleşmeleri,
 • Yabancı yatırımcıların Türkiye’de gayrimenkul edinimleri,
 • İpotek işlemleri tesisi,
 • Toplu konut projeleri,
 • İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması, ihaleler,
 • İnşaatlarda eksik imalat, geç teslim, teslimden kaçınma ile ilgili davalar,
 • Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri,
 • Bina inşaat ve kullanım için getirilmiş ruhsat ve izin düzenlemelerinin belirlenmesi, gerekli lisans, izin ve teşviklerin alınması hususlarında Eskişehir ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.

Gayrimenkul hukuku, kişilerin mülkiyet haklarına, taşınmaz malların satışına, devrine, kiralanmasına, intikaline ve diğer konulara ilişkin hukuki düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, toplumların düzenli bir şekilde gelişebilmesi için oldukça önemlidir.

Gayrimenkul hukuku, mülkiyet hakkının korunması ve taşınmaz malların transferi işlemlerinin adil bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanmış bir dizi yasa ve yönetmelikler içermektedir. Bu hukuk dalı, tapu sicilinin tutulması, ipotek, rehin ve ayni haklar gibi pek çok konuda düzenlemeler içermektedir.

Tapu sicili, bir taşınmaz malın kimin adına kayıtlı olduğunu gösteren resmi bir belgedir. Gayrimenkul hukuku, tapu sicilinin doğru bir şekilde tutulmasını ve taşınmaz malların mülkiyet haklarının korunmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, ipotek, rehin ve ayni haklar gibi taşınmaz mallar üzerinde oluşabilecek hakların korunmasını sağlamaktadır.

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların devri, satışı, kiralanması, intikal etmesi gibi konularda da düzenlemeler içermektedir. Bu konularda yapılacak hukuki işlemler, belirli bir prosedürü takip etmek zorundadır. Bu prosedürlerin doğru bir şekilde takip edilmesi, hukuki işlemlerin geçerli olabilmesi için oldukça önemlidir.

Ayrıca, gayrimenkul hukuku, inşaat hukuku ve emlak hukuku gibi alt dalları da içermektedir. İnşaat hukuku, inşaat sektöründe faaliyet gösteren kişilerin haklarının ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Emlak hukuku ise, emlak işlemleri sırasında yaşanan hukuki problemlerin çözümüne ilişkin düzenlemeler içermektedir.

Gayrimenkul hukuku, toplumun düzenli bir şekilde gelişmesi için oldukça önemlidir. Bu hukuk dalı, mülkiyet haklarının korunması, taşınmaz malların transferi işlemlerinin adil bir şekilde gerçekleştirilmesi ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren kişilerin haklarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca, emlak işlemleri sırasında yaşanan hukuki problemlerin çözümüne ilişkin düzenlemeler de içermektedir.

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mal satışı, kiralanması ve diğer işlemleri düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, mülk sahiplerinin haklarını ve yükümlülüklerini, satın alma işlemlerinin yürütülmesini, tapu sicili kayıtlarının tutulmasını ve diğer konuları kapsar.

Gayrimenkul hukuku, bir mülkün satışında veya kiralanmasında, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini korur. Bu hukuk dalı, bir mülkün satışı veya kiralanması gibi işlemlerin geçerli ve yasal olmasını sağlar. Ayrıca, taşınmaz malların miras işlemleri, ipotek işlemleri ve diğer hukuki işlemleri de düzenler.

Bir mülkün satışı veya kiralanması, birçok hukuki prosedürü ve belgeyi gerektirir. Gayrimenkul hukuku, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini korurken, bu prosedürleri takip etmelerini sağlar. Bu prosedürler arasında, mülkün durumu hakkında ayrıntılı bilgi içeren bir mülk beyanı hazırlamak, tapu sicilinde kayıtlı olmayan herhangi bir hak veya yükümlülüğü açıklamak ve tapu sicili kaydını güncellemek yer alır.

Gayrimenkul hukuku ayrıca, mülk sahiplerinin haklarını ve yükümlülüklerini korur. Bu hukuk dalı, mülk sahiplerinin mülklerinde özgürce tasarruf etmelerine izin verir. Mülk sahipleri, mülklerinde istedikleri gibi değişiklik yapabilirler, ancak buna ilişkin yasal prosedürleri takip etmeleri gerekir. Ayrıca, bir mülkün sahibi, mülkü hakkında doğru bilgi vermeli ve diğer tarafların haklarını korumalıdır.

Sonuç olarak, gayrimenkul hukuku, taşınmaz mal satışı, kiralanması ve diğer işlemleri düzenleyen önemli bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini korurken, geçerli ve yasal işlemler gerçekleştirilmesine izin verir. Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların sahipleri için haklarını ve yükümlülüklerini belirlerken, aynı zamanda bu işlemlerin doğru bir şekilde yapılmasını sağlayarak, tüm tarafların haklarını korur

Avukat Mahmut Rasul UYANIK ile İletişime Geçin!