Yağma Suçu (Gasp) Nedir?

İşkence Suçu

Yağma suçu (Gasp) 5237 sayılı TCK‘da madde 148‘de düzenlenmiştir. Eskişehir Ceza Avukatı önemle belirtmek gerekir ki 765 sayılı TCK da Gasp olarak düzenlenen suç 5237 sayılı TCK‘da Yağma adı altında düzenlenmiş bulunmaktadır. Yağma Suçu (Gasp) Cezası TCK madde 148 fıkra 1 şu şekildedir: “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir […]