Uzlaştırma Nedir?

Uzlaştırma

Uzlaştırma Fail ile mağdurun yasal koşullar kapsamında anlaşarak fail ile devlet arasındaki ceza ilişkisinin askıya alınmasını veya tümüyle sonlandırılmasını ifade eder.Uzlaştırma her suç için uygulanan bir kurum değildir. Kural olarak soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı olan suçlar uzlaştırma kapsamında yer alır. Uzlaştırma kural olarak soruşturma aşamasında yapılır. Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur veya […]