Uyuşturucu Suçu

Eskişehir Ceza Avukatı Uyuşturucu Suçu

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu Tck 188 de uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu yer almaktadır. Uyuşturucu suçu etkin pişmanlık hükümleri TCK madde 192 de yer almaktadır. Türk Ceza Yasasının İkinci Kitabının “Topluma Karşı Suçlar” kısmının üçüncü bölümünde “kamunun sağlığına karşı suçlar” düzenlenmiştir. TCK madde 188 fıkra 1 hükmü şu […]