Özel Yaşamın Gizliliğini İhlal

Eskişehir Ceza Avukatı

Özel Yaşamın Gizliliğini İhlal suçu özel yaşama ve yaşamın gizliliğini ihlal suçları arasında haberleşmenin gizliliğini ihlal (TCK m. 132) Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması (TCK m. 133) suçlarından sonra Türk Ceza Kanunu madde 134 de düzenlenmiştir. Kişilerin gizli yaşam alanına girerek veya başka suretle başkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan bir özel yaşam olayının […]