Belgeyi Bozmak Yok Etmek Gizlemek

Eskişehir Ceza Avukatı

Resmi belgeyi bozmak yok etmek veya gizlemek suçu TCK madde 205’de, özel belgeyi bozmak yok etmek gizlemek suçu ise TCK madde 208’de düzenlenmiştir. Bu makalemizde bu iki suç birlikte ele alınacaktır. Resmi Belge Bakımından Türk Ceza Kanunu madde 205 hükmü: “Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar […]

Özel Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası

Eskişehir Ceza Avukatı Özel Belgede Sahtecilik Suçu

Özel belgede sahtecilik suçu 5237 sayılı yasanın 207. maddesinde düzenlenmiştir. Özel belgede sahtecilik, bir kimsenin özel bir belgeyi sahte olarak düzenlemesi veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmesi ve kullanmasıdır. Özel belgede sahtecilik suçu cezası kanunda 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis cezası olarak düzenlenmiştir. Bu suç genel bir suçtur. Bu suçu […]

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Nedir?

Eskişehir Ceza Avukatı Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi belgede sahtecilik suçu TCK’nın 2. kitap 3. kısım “Topluma Karşı Suçlar” 4. bölümünde “Kamu güvenine karşı suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Eskişehir Ceza Avukatı bu makalesinde bu suçu konu almıştır. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Türk Ceza Yasası madde 204 de düzenlenmiştir. Bu suç sivil kişiler ve kamu görevlileri tarafından işlenen olmak […]

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması

Eskişehir Ceza Avukatı

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu “kamu güvenine karşı suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Kamu güvenine karşı suçlardan olan, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik ve resmi veya özel belgeyi bozmak yok etmek gizlemek suçları için ilgili makalelerimize bakabilirsiniz. Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Tanımı Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu, bir kimsenin belirli bir tarzda doldurup kullanılmak […]