İşkence Suçu ve Cezası Nedir?

Eskişehir Ceza Avukatı

İşkence Suçu İşkence suçu bir kamu görevlisi tarafından, bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak hareketlerin yapılmasıdır. İşkence suçu Tük Ceza Yasası madde 94’de düzenleme bulmuştur.Anılan maddede “Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama […]