İhmali Davranışla Kasten Öldürme Suçu

Eskişehir Ceza Avukatı

İhmali davranışla kasten öldürme Türk Ceza Yasası madde 83’de suç olarak düzenlenmiştir. Madde metni şu şekildedir: “Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.” Madde metninden de anlaşılacağı üzere söz konusu ihmali davranışın icari davranışa […]