Hırsızlık Suçu

Eskişehir Ceza Avukatı

Hırsızlık suçu zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alınmasıdır. Yine hırsızlık suçu cezası Türk Ceza Kanununda belirtilmiştir. Aşağıda ilgili başlıkta bu husus ele alınmıştır. Türk Ceza kanunun bu şekilde tanımladığı hırsızlık suçunda korunan hukuki menfaat mülkiyet hakkı değil zilyetlik hakkıdır. Eskişehir Ceza Avukatı olarak […]