Hakaret Suçu ve Cezası

Eskişehir Ceza Avukatı

Hakaret Suçu Türk Ceza Kanunu madde 125’de düzenlenmiştir. Hakaret suçu cezası üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası yaptırımıdır. Burada hakim hapis cezasına hükmedebileceği gibi adli para cezasına da hükmedebilir. Soruşturması ve kovuşturması şikayete tabidir. Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunun soruşturması ve kovuşturması ise re’sen yapılır. Mağdur şikayet etmeden önce ölür […]