İcranın İadesi

icranin-iadesi-eskisehir-avukat-mahmut-rasul-uyanik

İcranın iadesi, icra takibi süresince yapılmış olan cebri icra işlemlerinin tamamen veya kısmen geri alınması hukuksal sonuçlarının ortadan kaldırılmasıdır. İcranın iadesi yolu yalnızca ilamlı takipler için geçerlidir. İlamsız takipler için icranın iadesi yolu uygulanmaz. İcranın iadesi, bir ilamın icra edilmesinden sonra icra edilen ilamın bölge adliye mahkemesince kaldırılması ya da Yargıtayca bozulması durumunda, kendisine karşı […]

İcranın Durdurulması (Tehiri İcra) Nedir?

İcranın durdurulması Eskişehir avukat

İcranın durdurulması, takibe konu ilam için yasa yoluna başvurulması durumunda, bu incelemeyi yapacak mahkeme tarafından icra işlemlerinin olduğu yerde bırakılması başka bir deyişle bir sonraki aşamaya geçilmemesidir. Kesinleşmeden icra edilemeyecek ilamlar dışında, bir hükme karşı yasa (kanun) yoluna başvurulmuş olması icranın durdurulması için tek başına yeterli değildir. Aksi halde bir yandan yasa yolu süreci işlerken […]