Eskişehir Boşanma Avukatı

Eskişehir Ceza Avukatı

Eskişehir boşanma avukatı, boşanma sürecinde haklarınızı savunarak mağduriyetinizin önlenmesi ve sürecin sizin için hızlı ve kolay geçmesini sağlar. Boşanma Türk Medeni Kanunu 2. kitap 1. kısım 2. bölümde 24 madde halinde düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu’nda geçen boşanma sebepleri tahdidi olarak sayılmıştır. Bunlar: Boşanma Sebepleri Zina Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış Suç işleme […]

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Sebebiyle Boşanma Davası

Eskişehir Boşanma Avukatı - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eşlerden ortak hayatı sürdürmelerinin kendilerinden beklenmeyecek derecede zorlaşmış olması demektir. Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmışolursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası, Medeni Kanun m.166’da düzenlenmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) nedeniyle boşanma kararı verilebilmesi için şu üç şartın […]

Kira Sözleşmesi ve Karşılaşılan Uyuşmazlıklar

Eskişehir Avukat Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak düzenlenmektedir. Kira sözleşmelerine ilişkin kanun maddeleri Genel Hükümler, Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları ve Ürün Kirası olarak ayrılmaktadır. Uygulamada daha çok Konut ve Çatılı İşyeri […]

Arama Tedbiri Nedir?

Eskişehir Ceza Avukatı - Arama tedbiri

Arama tedbiri, yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe olması durumunda şüphelinin veya sanığın üstünün, eşyasının, konutunun, iş yerinin veya ona ait diğeryerlerin fiziki olarak araştırılması faaliyetidir. Arama; saklı olan kişi veya nesnenin ortaya çıkarılması için başvurulan koruma tedbiridir. Bu nedenle gözle görülen, koklanarak algılanan veya işiterek varlığı anlaşılan kanıt veya belirtiler arama […]

Adli Kontrol Nedir?

Eskişehir Ceza Avukatı Adli kontrol

Adli kontrol, tutuklama nedenlerinin varlığı durumunda, şüpheli veya sanığın tutuklanması yerine Yasa’da öngörülen yükümlülüklere (tedbirlere) tabi tutulmasıdır. Adli kontrol, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi kanunu ile hukuk sistemimize girmiştir. Tutuklama tedbirleri ile beklenen amaçların adli kontrol tedbiri ile gerçekleşebileceğinin mümkün olması halinde, tutuklama tedbirine değil adli kontrol tedbirine hükmolunur. Adli kontrol tedbirine başvurulabilmesi için, bir suç […]

Tutuklama Tedbiri Nedir?

Eskişehir Ceza Avukatı - Tutuklama tedbiri

Tutuklama tedbiri Ceza Muhakemesi Kanunu 100-108 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanığın özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu doğuran koruma tedbirine tutuklama denilmektedir. Tutuklama, ceza değildir. Adından da anlaşılacağı üzere bir koruma tedbiridir. Tutuklanan kişinin cezası tutuklama halinde henüz kesinleşmemiştir. Bu sebeple tutuklama tedbiri ceza […]

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf

Eskişehir avukat

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf suçu Türk Ceza Kanunu madde 160’da düzenlenmiştir. Bu suçun cezası 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Bu suç şikayete tabidir. Re’sen soruşturulup kovuşturulmaz. Şikayet süresi fail veya fiilin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf suçu uzlaştırma hükümleri […]

Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu

Eskişehir Ceza Avukatı - Çocuğun soybağını değiştirme suçu

Çocuğun Soybağını Değiştirme suçu Türk Ceza Kanunu madde 231’de düzenlenmiştir. TCK m.231/1’de suçun icrai hareketle işlenen haline yer verilmiştir ve cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu suç icrai hareketle işlenebileceği gibi ihmali hareketle de işlenebilen bir suçtur. Suçun icrai hareketle işlenmesi Türk Ceza Kanunu madde 231/1’de düzenlenmişken, ihmali hareketle işlenmesi TCK m.231/2’de […]

Kumar Oynatma Suçu

Eskişehir Ceza Avukatı Kumar oynatma suçu

Kumar oynatma suçu olarak da bilinen “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu” Türk Ceza Kanunu madde 228’de düzenlenmiştir. Cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adli para cezasıdır. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu uzlaştırma hükümleri kapsamına girmez ve şikayete tabi olmaksızın re’sen soruşturulup […]

Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Suçu

Eskişehir Avukat - Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu Türk Ceza Kanunu madde 233’de düzenlenmiştir. Suçun temel şeklini oluşturan madde 233/1’de geçen düzenleme şikayete tabi iken m.233/2-3 şikayete tabi değildir ve re’sen soruşturulup kovuşturulur. Aynı şekilde 233/1 uzlaşma hükümlerine tabi iken 233/2-3 uzlaşma hükümleri kapsamına girmemektedir. Dava zaman aşımı Türk Ceza Kanunu m.66 uyarınca 8 yıl, ceza zaman […]