Kamu Görevlisinin Ticareti Suçu Nedir?

Kamu görevlisinin ticareti suçu Eskişehir Avukat

Kamu görevlisinin ticareti suçu Türk Ceza Kanunu madde 259’da düzenlenmiştir. Cezası 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıdır. Düzenleme şu şekildedir: Düzenlemeden de anlaşılacağı üzere TCK madde 259 özgü suçlardandır. Bu suç sadece kamu görevlileri tarafından işlenebilir. Bu suçun oluşabilmesi için failin sadece kamu görevlisi olması yeterli olmayıp aynı zamanda yürüttüğü bu kamu görevinden […]

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

Eskişehir Ceza Avukatı

Özel Yaşama ve Yaşamın Gizli Alanına Karşı Suçlar başlığı altında, kişisel verilerin kaydedilmesi suçu düzenlenmiş olup bu suç kişilerle ilgili bilgilerin hukuka aykırı olarak kayda alınması olarak gerçekleşir. Özel yaşamın gizli alanına karşı suçlar başlığı altında düzenlenen diğer suçlar ise şunlardır: Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu (TCK m. 132)Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması (TCK m. […]

Kişisel Verileri Verme Ve Ele Geçirme

Eskişehir Ceza Avukatı Kisisel verileri verme ve ele gecirme

Eskişehir Ceza Avukatı yazdı : Bu suç Türk Ceza Kanunu madde 136’da tanımlanmıştır. TCK m.136 bu suça: ” Kişisel verileri , hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” diyerek yer vermiştir. Görüldüğü üzere seçimlik hareketli bir suçtur. Yani suçun oluşması için kanunda […]

Kasten Yaralama Suçu

Eskişehir Ceza Avukatı

Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu madde 86’da düzenlenmiştir. Cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Kasten yaralama fiilinin mağdur üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilmesi durumunda, cezası 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır ve soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlıdır. Düzenleme şu şekildedir: Türk Ceza Yasası’nda düzenlenen “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar”, kasten […]

Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Suçu

Göreve ilişkin sırrın açıklanması suçu Eskişehir avukat

Göreve ilişkin sırrın açıklanması suçu Türk Ceza Kanunu madde 258’de düzenlenmiştir. Cezası 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu suç Asliye Ceza Mahkemelerinin görev alanına girer. Madde düzenlemesi şu şekildedir: Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Suçu Yüksek Mahkeme Kararları Y.5.C.D. E. 2014/10023 K. 2018/90 K.T. 10/01/2018 SUÇ : Göreve ilişkin sırrın açıklanmasıHÜKÜM : Mahkumiyet Mahalli […]

Tefecilik Suçu Nedir?

Tefecilik suçu Eskişehir avukat

Tefecilik suçu Türk Ceza Kanunu madde 241’de düzenlenmiştir. Düzenleme şu şekildedir: Tefecilik Suçu Cezası Ne Kadar? Tefecilik suçunun basit halinin cezası 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıdır. Nitelikli halinde ceza 1 kat artırılır. Tefecilik Suçu Uzlaşma, Şikayet ve Zamanaşımı Tefecilik suçu Ceza Muhakemesi Kanunu madde 253 kapsamında sayılan uzlaşmaya tabi suçlardan değildir. Bu suçun […]

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçu Nedir?

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu Eskişehir ceza avukatı

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu ve yaptırımı Türk Ceza Kanunu madde 177’de düzenlenmiştir. Bu suçun cezası 6 aya kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Düzenleme şu şekildedir: “Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar […]

Karşılıksız Yararlanma Suçu ve Cezası Nedir?

Eskişehir Avukat Karşılıksız yararlanma

Karşılıksız yararlanma suçu Türk Ceza Kanunu madde 164’te düzenlenmiştir. düzenleme şu şekildedir: Karşılıksız Yararlanma Suçu Şikayete Tabii Midir? Karşılıksız yararlanma suçunun soruşturması ve kovuşturması re’sen yapılır. Bu suç şikayete tabi olmadığı gibi şikayetin geri çekilmesi soruşturmaya ve/veya kovuşturmaya engel değildir. Karşılıksız Yararlanma Suçunda Ön Ödeme Karşılıksız yararlanma suçu ön ödemeye tabi suçlardandır. Türk Ceza Kanunu […]

Suç İşlemeye Tahrik Suçu ve Cezası Nedir?

Eskişehir Avukat Suç İşlemeye tahrik suçu

Suç işlemeye tahrik suçu Türk Ceza Kanunu madde 214’de düzenlenmiştir. Düzenleme şu şekildedir: Türk Ceza Kanunu madde 214’ün tüm fıkralarını ayrı ayrı inceleyerek açıklamak gerekir. Suç İşlemeye Tahrik Suçu Birinci Fıkrası Düzenlemeden de anlaşılacağı üzere suç işlemeye tahrik suçunun birinci fıkrasında geçen halinin oluşabilmesi için bu tahrik eyleminin alenen yapılması gerekmektedir. Alenen yapılması şartı bir […]

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu Nedir?

Eskişehir Avukat Halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu Türk Ceza Kanunu 3. kısım 5. bölüm madde 213’te düzenlenmiştir. Düzenleme şu şekildedir: Türk Ceza Kanunu 2. kısım 7. bölümde Hürriyete karşı suçlar başlığı altında madde 106’da düzenlenen tehdit suçu ile Türk Ceza Kanunu 3. kısım 5. bölümde Kamu barışına karşı suçlar başlığı altında madde 213’te […]