Zina (Aldatma) Nedir?

Eskişehir Boşanma Avukatı

Zina Türk Medeni Kanunu’nda geçen anlamıyla evli bir eşin başka bir kişiyle cinsel birliktelik yaşamasıdır. Zina mutlak boşanma sebebidir. Zina Türk Medeni Kanunu madde 161’de düzenlenmiştir. Madde 161 düzenlemesi şu şekildedir: “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden […]

Nişanın Bozulması Sebebiyle Tazminat

Eskişehir Boşanma Avukatı - Nişanın Bozulması Sebebiyle Tazminat

Nişanın bozulması sebebiyle tazminat ile boşanma sebebiyle tazminatı birbiri ile karıştırmamak gerekir. Nişanın bozulması sebebiyle tazminat şu durumda ortaya çıkmaktadır: Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birisine yüklenebilen bir sebep sebebiyle bozulduğu takdirde kusuru sebebiyle nişanın bozulmasına sebebiyet veren taraf veya haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozan taraf diğerine dürüstlük […]

Eskişehir Boşanma Avukatı

Eskişehir Ceza Avukatı

Eskişehir boşanma avukatı, boşanma sürecinde haklarınızı savunarak mağduriyetinizin önlenmesi ve sürecin sizin için hızlı ve kolay geçmesini sağlar. Boşanma Türk Medeni Kanunu 2. kitap 1. kısım 2. bölümde 24 madde halinde düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu’nda geçen boşanma sebepleri tahdidi olarak sayılmıştır. Bunlar: Boşanma Sebepleri Zina Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış Suç işleme […]

Evliliğin İptali Davası

Eskişehir Boşanma Avukatı - Evliliğin İptali Davası

Evliliğin iptali davası ve şartları Türk Medeni Kanunu madde 145-160 arasında düzenlenmiştir. Evliliğin iptali ve boşanma arasında ki fark, evliliğin iptalinde evlilik geçersiz olur, boşanmada davasında ise geçerli olan bir evliliğin boşanma kararı ile sona ermesi söz konusudur. Evliliğin iptali sebepleri kanunda tahdidi (sınırlı sayıda) olarak sayılmıştır. Buna göre evliliğin iptali, mutlak butlan ve nisbi […]

Nişanlılık ve Hukuki Niteliği Nedir?

Eskişehir boşanma avukatı - Nişanın hukuki niteliği

Nişanlılık 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 118’de düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu madde 118’de geçen düzenlemeye göre nişanlılık evlenme vaadiyle olur. Buna göre evlenme vaadinin açık veya zımni irade beyanıyla olması arasında herhangi bir fark olmayacaktır. Aynı zamanda bu evlenme vaadinin yazılı veya sözlü beyanla olması da mümkündür. Küçük ve kısıtlının ancak yasal temsilcilerinin rızası […]

Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davası

Zina (Aldatma) sebebiyle boşanma davası

Türk Medeni Kanunu’na göre, zina, evlilik sözleşmesine aykırı bir davranıştır ve kesin boşanma sebeplerinden biridir. Zina sebebiyle boşanma davası, eşlerden birinin, diğer eşin zina yapmış olduğunu ispat etmesiyle veya zina karinesinin varlığı halinde açılabilir. Bu ispat, tanık beyanları, fotoğraflar, yazışmalar veya her türlü kanıt aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma Davası Madde Düzenlemesi Zina sebebiyle […]

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Eskişehir Boşanma Avukatı Anlaşmalı boşanma

Anlaşmalı boşanma, çiftlerin evliliklerini sona erdirmek için birlikte hareket ettiği ve tarafların anlaşmazlık yaşamadan birçok konuda anlaşmaya vardığı bir yöntemdir. Bu yöntem, taraflar arasındaki duygusal ve maddi açıdan zorlu süreçleri minimize etmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına göre daha hızlı, daha az stresli ve daha ekonomik olma eğilimindedir. Tarafların birçok konuda anlaşmaya varmış olması, […]

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma Eskişehir Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma, eşlerin anlaşamadıkları birçok konu nedeniyle gerçekleşen bir boşanma şeklidir. Bu konular çocuk velayeti, maddi varlıkların bölüşümü, nafaka, evin veya diğer mülklerin sahipliği gibi pek çok alanda olabilir. Bu tür bir boşanma, çiftler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle daha uzun sürebilir ve genellikle hukuki müdahale gerektirir. Mahkeme, çekişmeli boşanma davalarında çiftlerin haklarını ve sorumluluklarını korumak amacıyla […]

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Sebebiyle Boşanma Davası

Eskişehir Boşanma Avukatı - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eşlerden ortak hayatı sürdürmelerinin kendilerinden beklenmeyecek derecede zorlaşmış olması demektir. Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmışolursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası, Medeni Kanun m.166’da düzenlenmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) nedeniyle boşanma kararı verilebilmesi için şu üç şartın […]