Kamu Görevlisinin Ticareti Suçu Nedir?

Kamu görevlisinin ticareti suçu Eskişehir Avukat

Kamu görevlisinin ticareti suçu Türk Ceza Kanunu madde 259’da düzenlenmiştir. Cezası 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıdır. Düzenleme şu şekildedir: Düzenlemeden de anlaşılacağı üzere TCK madde 259 özgü suçlardandır. Bu suç sadece kamu görevlileri tarafından işlenebilir. Bu suçun oluşabilmesi için failin sadece kamu görevlisi olması yeterli olmayıp aynı zamanda yürüttüğü bu kamu görevinden […]

Kişisel Verileri Verme Ve Ele Geçirme

Eskişehir Ceza Avukatı Kisisel verileri verme ve ele gecirme

Eskişehir Ceza Avukatı yazdı : Bu suç Türk Ceza Kanunu madde 136’da tanımlanmıştır. TCK m.136 bu suça: ” Kişisel verileri , hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” diyerek yer vermiştir. Görüldüğü üzere seçimlik hareketli bir suçtur. Yani suçun oluşması için kanunda […]

Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Suçu

Göreve ilişkin sırrın açıklanması suçu Eskişehir avukat

Göreve ilişkin sırrın açıklanması suçu Türk Ceza Kanunu madde 258’de düzenlenmiştir. Cezası 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu suç Asliye Ceza Mahkemelerinin görev alanına girer. Madde düzenlemesi şu şekildedir: Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Suçu Yüksek Mahkeme Kararları Y.5.C.D. E. 2014/10023 K. 2018/90 K.T. 10/01/2018 SUÇ : Göreve ilişkin sırrın açıklanmasıHÜKÜM : Mahkumiyet Mahalli […]

Tefecilik Suçu Nedir?

Tefecilik suçu Eskişehir avukat

Tefecilik suçu Türk Ceza Kanunu madde 241’de düzenlenmiştir. Düzenleme şu şekildedir: Tefecilik Suçu Cezası Ne Kadar? Tefecilik suçunun basit halinin cezası 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıdır. Nitelikli halinde ceza 1 kat artırılır. Tefecilik Suçu Uzlaşma, Şikayet ve Zamanaşımı Tefecilik suçu Ceza Muhakemesi Kanunu madde 253 kapsamında sayılan uzlaşmaya tabi suçlardan değildir. Bu suçun […]

Karşılıksız Yararlanma Suçu ve Cezası Nedir?

Eskişehir Avukat Karşılıksız yararlanma

Karşılıksız yararlanma suçu Türk Ceza Kanunu madde 164’te düzenlenmiştir. düzenleme şu şekildedir: Karşılıksız Yararlanma Suçu Şikayete Tabii Midir? Karşılıksız yararlanma suçunun soruşturması ve kovuşturması re’sen yapılır. Bu suç şikayete tabi olmadığı gibi şikayetin geri çekilmesi soruşturmaya ve/veya kovuşturmaya engel değildir. Karşılıksız Yararlanma Suçunda Ön Ödeme Karşılıksız yararlanma suçu ön ödemeye tabi suçlardandır. Türk Ceza Kanunu […]

Suç İşlemeye Tahrik Suçu ve Cezası Nedir?

Eskişehir Avukat Suç İşlemeye tahrik suçu

Suç işlemeye tahrik suçu Türk Ceza Kanunu madde 214’de düzenlenmiştir. Düzenleme şu şekildedir: Türk Ceza Kanunu madde 214’ün tüm fıkralarını ayrı ayrı inceleyerek açıklamak gerekir. Suç İşlemeye Tahrik Suçu Birinci Fıkrası Düzenlemeden de anlaşılacağı üzere suç işlemeye tahrik suçunun birinci fıkrasında geçen halinin oluşabilmesi için bu tahrik eyleminin alenen yapılması gerekmektedir. Alenen yapılması şartı bir […]

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu Nedir?

Eskişehir Avukat Halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu Türk Ceza Kanunu 3. kısım 5. bölüm madde 213’te düzenlenmiştir. Düzenleme şu şekildedir: Türk Ceza Kanunu 2. kısım 7. bölümde Hürriyete karşı suçlar başlığı altında madde 106’da düzenlenen tehdit suçu ile Türk Ceza Kanunu 3. kısım 5. bölümde Kamu barışına karşı suçlar başlığı altında madde 213’te […]

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası Nedir?

Eskişehir Avukat Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Türk Ceza Kanunu madde 104’te düzenlenmiştir. Düzenleme şu şekildedir: Düzenlemeden de anlaşılacağı 15 yaşını doldurmuş olan çocuklara karşı cebir, tehdit ve hile kullanılmadan gerçekleştirilen cinsel fiiller TCK madde 104 kapsamına girmekte olup, cinsel fiillerin cebir; tehdit; hile ile gerçekleştirilmesi halinde bu suç değil Türk Ceza Kanunu madde 103’de düzenlemesi bulunan […]

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın giderilmesi ) Davası Nedir?

İzale-i Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davası Eskişehir Avukat

İzale-i şuyu ( ortaklığın giderilmesi ) davası paylı veya elbirliği halinde mülkiyette bulunan bir malın satış veya aynen taksim suretiyle paydaşlığına son verilmesi ve kişisel mülkiyete geçişinin sağlanması olarak tarif edilebilir. Bu dava uygulamada genel olarak mirastan kalan malın paylaşılması için açılmaktadır. Ortaklığın giderilmesi davası çok taraflıdır. Aynı zamanda dava sonucunda taraflardan her biri için […]

Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi Suçu

Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi suçu Eskişehir Avukat

Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi suçu Türk Ceza Kanunu madde 262′ de düzenlenmiştir. Madde metni şu şekildedir: Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde görevi sürdüren kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi suçunu iki farklı şekilde incelemek […]