Kamu Görevlisinin Ticareti Suçu Nedir?

Kamu görevlisinin ticareti suçu Eskişehir Avukat

Kamu görevlisinin ticareti suçu Türk Ceza Kanunu madde 259’da düzenlenmiştir. Cezası 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıdır. Düzenleme şu şekildedir: Düzenlemeden de anlaşılacağı üzere TCK madde 259 özgü suçlardandır. Bu suç sadece kamu görevlileri tarafından işlenebilir. Bu suçun oluşabilmesi için failin sadece kamu görevlisi olması yeterli olmayıp aynı zamanda yürüttüğü bu kamu görevinden […]

Kişisel Verileri Verme Ve Ele Geçirme

Eskişehir Ceza Avukatı Kisisel verileri verme ve ele gecirme

Eskişehir Ceza Avukatı yazdı : Bu suç Türk Ceza Kanunu madde 136’da tanımlanmıştır. TCK m.136 bu suça: ” Kişisel verileri , hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” diyerek yer vermiştir. Görüldüğü üzere seçimlik hareketli bir suçtur. Yani suçun oluşması için kanunda […]

Kasten Yaralama Suçu

Eskişehir Ceza Avukatı

Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu madde 86’da düzenlenmiştir. Cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Kasten yaralama fiilinin mağdur üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilmesi durumunda, cezası 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır ve soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlıdır. Düzenleme şu şekildedir: Türk Ceza Yasası’nda düzenlenen “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar”, kasten […]

Suç İşlemeye Tahrik Suçu ve Cezası Nedir?

Eskişehir Avukat Suç İşlemeye tahrik suçu

Suç işlemeye tahrik suçu Türk Ceza Kanunu madde 214’de düzenlenmiştir. Düzenleme şu şekildedir: Türk Ceza Kanunu madde 214’ün tüm fıkralarını ayrı ayrı inceleyerek açıklamak gerekir. Suç İşlemeye Tahrik Suçu Birinci Fıkrası Düzenlemeden de anlaşılacağı üzere suç işlemeye tahrik suçunun birinci fıkrasında geçen halinin oluşabilmesi için bu tahrik eyleminin alenen yapılması gerekmektedir. Alenen yapılması şartı bir […]

Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi Suçu

Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi suçu Eskişehir Avukat

Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi suçu Türk Ceza Kanunu madde 262′ de düzenlenmiştir. Madde metni şu şekildedir: Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde görevi sürdüren kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi suçunu iki farklı şekilde incelemek […]

Eskişehir Ceza Avukatı – Eskişehir Ağır Ceza Avukatı

Eskişehir Ceza Avukatı

Eskişehir Ceza Avukatı Faaliyetleri Eskişehir Ceza Avukatı veya Eskişehir Ağır Ceza Avukatı suç isnadı altında bulunan kişilerin haklarını savunur. Eskişehir en iyi ceza avukatı veya Eskişehir en iyi ağır ceza avukatı tabirleri sonradan oluşturulmuş kalıplardır. Avukatlar meslek hayatlarında baktıkları davalara dayalı olarak bazı hukuk alanlarına son derece aşina olabilmektedirler. Eskişehir Ceza Avukatı veya Eskişehir Ağır […]

Meşru Savunma Nedir?

Eskişehir ceza avukatı meşru savunma

Meşru savunma bir kimsenin kendisine veya başkasına yöneltilen ağır ve haksız bir saldırıyı uzaklaştırmak için gösterdiği zorunlu tepkidir. Meşru savunma Türk Ceza Kanunu madde 25 fıkra 1’de düzenlenmiştir. Madde metni şu şekildedir: Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara […]

Suçun Niteliğinin Değişmesi Ne Demek?

Eskişehir Avukat Mahmut UYANIK

Suçun niteliğinin değişmesi diğer bir adıyla suçun vasfının değişmesi Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 226’da düzenlenmiştir. Madde metni şu şekildedir: Suçun Niteliğinin Değişmesi İle İlgili Yüksek Mahkeme Kararları Y.C.G.K. E.N. 2008/6-38 K.N. 2008/102 K.T. 06.05.2008 ÖZETİ: Yerel Mahkemece bozma kararına karşı direnildiği belirtilmiş ise de, bozmaya eylemli olarak uyulduğu anlaşılmaktadır. Özel Dairece incelenmeyen bir hususun doğrudan […]

Kast Nedir?

Eskişehir Avukat Kast

Kast suç tipindeki objektif unsurların bilinmesi ve istenmesidir zira Türk Ceza Kanunu madde 21’de geçen kast tanımı şudur: “Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.” Suçun yasal tanımındaki maddi unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi, kastın varlığı için zorunludur. Suç tanımında yer almakla birlikte, eylemin ifade ettiği haksızlık üzerinde etkili olmayan koşulların bilinmemesi kastın […]

Zorunluluk Hali (Iztırar Hali)Nedir?

Zorunluluk hali Eskişehir Avukat Mahmut Rasul Uyanık

Zorunluluk hali (ıztırar hali) bir kimsenin kendisine veya başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka surette korunma olanağı bulunmayan ağır ve kesin bir tehlikeden kendisini veya başkasını kurtarmak amacıyla gerçekleştirdiği eylemdir. Zorunluluk halinde, kişinin kendisinin veya başkasının sahip bulunduğu bir hakka yönelik bir tehlikeyi gidermek amacıyla gerçekleştirdiği hareket sebebiyle ceza sorumluluğu […]