Kargo Uyuşmazlıkları

Eskişehir Avukat

TAŞIMA İŞİNDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK KANUN HÜKÜMLERİ VE GÖREVLİ-YETKİLİ MAHKEMESİNİN BELİRLENMESİ                                                                                                6102 sayılı TTK’nin 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte taşıma işinden kaynaklı uyuşmazlıklarda Kanunun “Taşıma İşleri” başlıklı 4. Kitap hükümleri uygulanmaya başlandı. 28.05.2014 tarihinde tüketicilerin taraf olduğu hukuki işlemlerle ilgili olarak 6502 sayılı TKHK’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte ise tüketicinin taraf olduğu taşıma işinden […]

Haksız olarak işten çıkarıldım ne yapmalıyım?

Haksız olarak işten çıkarıldım

                Özellikle pandemiden itibaren artan enflasyon, uygulanan sokağa çıkma yasakları, koronavirüs salgın hastalığı özel sektörü olumsuz yönde etkiledi ve bundan da belki en çok işçi statüsünde çalışanlar etkilendi. Uygulanan sokağa çıkma yasakları ile birlikte esnaf ve tacirler, azalan satış, hizmetler sebebiyle yaşadığı gelir kaybını işten çıkarmalar ile telafi etmeye çalışırken kimi işletmeler ise birer birer […]