Plakaya Yazılan Emniyet Kemeri Cezasının İptali

Eskişehir Avukat Cansu Önçler - Emniyet Kemeri Cezasının İptali

Aracı, tescil plakası sahibi dışında üçüncü bir kişinin kullandığı sırada emniyet kemeri kullanılmaması sebebiyle plaka sahibine yazılan trafik cezalarına uygulamada sıkça rastlanmaktadır. Bu yazımızda sürücüsüne değil de, tescil plakası sahibine yazılan trafik cezalarının yasallığı ve bunlara karşı başvurulabilecek yasal yollara değinilecektir. Emniyet Kemeri Kimler ve Hangi Tip Araçlar İçin Zorunludur? 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu […]

Deprem Bölgesinde İş Sözleşmeleri

İşten çıkarma yasağı

Bu yazımızda 125 sayılı kararname ile deprem bölgesinde çalışan işçilerin hukuki durumları ve haklarından bahsedeceğiz 125 Sayılı Kararname İle Deprem Bölgesinde Çalışan İşçiler İçin Getirilen İşten Çıkarma Yasağına İlişkin Değerlendirme Deprem sebebiyle OHAL ilan edilen illerde bulunan iş veya hizmet sözleşmesi kapsamındaçalışan işçiler ile işverenlerin sözleşme ilişkilerinin düzenlenmesine ilişkin 22.02.2023 tarih, 32112sayılı Resmi Gazete’de Olağanüstü […]

Kargo Uyuşmazlıkları

Eskişehir Avukat

TAŞIMA İŞİNDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK KANUN HÜKÜMLERİ VE GÖREVLİ-YETKİLİ MAHKEMESİNİN BELİRLENMESİ                                                                                                6102 sayılı TTK’nin 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte taşıma işinden kaynaklı uyuşmazlıklarda Kanunun “Taşıma İşleri” başlıklı 4. Kitap hükümleri uygulanmaya başlandı. 28.05.2014 tarihinde tüketicilerin taraf olduğu hukuki işlemlerle ilgili olarak 6502 sayılı TKHK’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte ise tüketicinin taraf olduğu taşıma işinden […]

Depremden Etkilenen Konutların Durumunun Satış Sözleşmelerine Etkisi

Eskişehir Avukat

Yakın zamanda meydana gelen deprem felaketi, ülkemizde büyük ölçüde can ve mal kaybına yolaçmasının yanında, birçok hukuki işlem ve eylemi de etkiler nitelikte olmuştur. Depremden sonra taraflarınsatışı hususunda anlaştığı taşınmazın hasara uğraması sebebiyle taşınmaz satış sözleşmelerinin akıbeti depek çok kişinin merak ettiği bir konu haline gelmiştir.TBK madde 237 vd. hükümlerinde öngörülen taşınmaz satışı resmi şekle […]

Mirasın Reddi

Mirasın Reddi Eskişehir Avukat Vezir Köprü Avukat

Gücü olmayan adalet acizdir; adaleti olmayan güç ise zalim. Pascal Mirasın Reddi Nedir? Mirasçılar, mirasbırakanın ölümüyle mirası bir bütün olarak kanun gereği kazanırlar.Ancak kanun gereği kendiliğinden geçen mirasın mirasçılar tarafından istenmemesi durumundakanun koyucu tarafından mirasın reddi müessesi öngörülmüştür. Mirasın reddi ve hükümleri4721 sayılı TMK 605 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre mirasın reddi, tek taraflıkullanılan bozucu […]

Depremzedelerin Banka Ve Diğer Yükümlü Kuruluşlarda Yapacağı İşlemlere İlişkin Yayımlanan Tebliğ

11.10.2006 tarih, 5549 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanmasınınve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler, yükümlülükler, yükümlülüklere uyumundenetimi, gümrük idaresine açıklama yapılması ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen9.1.2008 tarih, 26751 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 1.4.2008 tarihinde yürürlüğe giren SuçGelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğinüçüncü bölümünde müşterinin tanınmasına ilişkin […]

Haksız olarak işten çıkarıldım ne yapmalıyım?

Haksız olarak işten çıkarıldım

                Özellikle pandemiden itibaren artan enflasyon, uygulanan sokağa çıkma yasakları, koronavirüs salgın hastalığı özel sektörü olumsuz yönde etkiledi ve bundan da belki en çok işçi statüsünde çalışanlar etkilendi. Uygulanan sokağa çıkma yasakları ile birlikte esnaf ve tacirler, azalan satış, hizmetler sebebiyle yaşadığı gelir kaybını işten çıkarmalar ile telafi etmeye çalışırken kimi işletmeler ise birer birer […]

KARGO ŞİRKETLERİNİN İMZALATTIĞI SORUMLULUK BELGESİ

Eskisehir Avukat

Kargo şirketleri, kargo gönderilerini kabul etmeden önce kimi zaman sorumlulukbelgesi adı altında gönderici müşteriye taşıma sırasında oluşabilecek hasar/ziyadan kargoşirketinin sorumlu olmayacağını kabul ettiğine ve her türlü zarar ziyandan göndericimüşterinin sorumlu olacağına ilişkin belge imzalatmaktadır. Bu yazımızda, sorumlulukbelgesinin taşıma sırasında meydana gelebilecek bir hasar/ziya durumunda taşıma şirketininsorumluluğu konusunda nasıl bir etki doğuracağı incelenmektedir. Kargo şirketinin taşıma […]