Aile Hukuku

 • Evlilik öncesi anlaşmalar,
 • Çekişmeli boşanma davaları,
 • Anlaşmalı boşanma davaları,
 • Boşanma protokolü,
 • Mal rejimleri,
 • Terk sebebi ile boşanma davaları,
 • Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının yahut aile hukukunu ilgilendiren kararların tanınması ve tenfizi,
 • Nafaka davaları,
 • Nafaka ve tazminat talepleri,
 • Velayet davaları,
 • Evlenmeye izin,
 • Nispi ve mutlak butlan davaları,
 • Yaş düzeltilmesi davaları,
 • Evlenmeye izin,
 • Evlat edinme,
 • Babalık davaları,
 • 6284 sayılı yasa gereği koruma tedbiri kararı alınması.

Aile hukuku, aile yaşantısıyla ilgili hukuki konuları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu konuların başında evlilik, boşanma, velayet, nafaka, miras hukuku ve aile içi şiddet gibi konular gelir.

Evlilik, bir erkek ve bir kadının yasal olarak bir araya gelerek aile kurmalarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, evlenme hakkını herkes için tanımaktadır. Evlilik, karşılıklı rızaya dayanarak gerçekleştirilir. Türkiye’de evlilik işlemleri, belediyeler tarafından gerçekleştirilir.

Boşanma ise evlilik birliğinin sona ermesidir. Boşanma işlemi, çiftlerin birlikte mahkemeye başvurması ve mahkeme tarafından verilen bir karar ile gerçekleşir. Boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli olarak ikiye ayrılır. Anlaşmalı boşanmada çiftler, anlaşarak boşanmaya karar verirler. Çekişmeli boşanma davalarında ise taraflar arasında anlaşma sağlanamaz ve mahkeme karar verir.

Velayet, boşanma sonrasında çocukların velayetinin kime verileceğine karar verilmesi anlamına gelir. Velayet hakkı, mahkeme tarafından belirlenir. Velayet hakkı, çocuğun gelişim ve çıkarlarına göre belirlenir. Velayet hakkı, çocukların anne veya babasına veya ikisine birden verilebilir. Mahkeme ayrıca, velayetin kullanımı konusunda kararlar da verir.

Nafaka, boşanma sonrasında eşlerden birinin diğerine maddi destek sağlaması anlamına gelir. Nafaka, evlilik süresince kazanılan haklara ve gelir durumuna göre belirlenir. Nafaka davaları, boşanma davasıyla birlikte açılır veya sonradan açılabilir. Nafaka miktarı, davalının gelir durumu, geçim şartları, eğitim durumu, çalışma kabiliyeti, sağlık durumu ve çocukların yaş durumları gibi birçok faktöre bağlı olarak belirlenir.

Aile hukuku, aile içi ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Aile hukuku, evlenme, boşanma, velayet, mal paylaşımı, nafaka, evlat edinme, miras, vasiyet gibi konuları içerir. Bu makalede aile hukukunun temel konuları ele alınacaktır.

Evlenme, aile hukukunun temel konularından biridir. Evlenme, bir erkek ve bir kadının kanunen belirlenmiş şartları taşıyarak kurdukları ve hukuki sonuçları olan bir birlikteliktir. Türk Medeni Kanunu’na göre, evlenme yaşı 18’dir, ancak mahkeme izniyle 17 yaşında da evlenilebilir. Ayrıca, evlenme engelleri de vardır. Evlenme engeli olan kişilerin evlenmesi yasaktır.

Boşanma da aile hukukunun önemli bir konusudur. Boşanma, evlilik birliğinin sona ermesi anlamına gelir. Boşanma davaları, evlilik birliğindeki çekişmeler nedeniyle açılır. Boşanma davaları iki şekilde gerçekleşebilir: Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma. Anlaşmalı boşanma, tarafların belirli konularda anlaşarak mahkemeye başvurmalarıdır. Çekişmeli boşanma ise tarafların anlaşamaması durumunda gerçekleşir. Mahkeme, tarafların taleplerini değerlendirerek karar verir.

Velayet, boşanma davalarının en önemli sonuçlarından biridir. Velayet, boşanma sonrası çocukların velayetinin kimde kalacağının belirlenmesidir. Velayet genellikle anneye verilir, ancak baba da velayeti alabilir. Velayetin alınması için belirli şartlar vardır. Velayetin alınması, çocuğun sağlığı, eğitimi ve mutluluğu gibi konuların dikkate alınarak karar verilir.

Nafaka, boşanma sonrası açılan davalarda önemli bir konudur. Nafaka, bir kişinin diğerine maddi destek sağlaması anlamına gelir. Boşanma sonrası nafaka davaları, mahkeme tarafından belirlenir. Nafaka, boşanma sonrası maddi durumun kötüye gitmesi durumunda da talep edilebilir.

Sonuç olarak, Aile Hukuku, hayatımızın en özel alanlarını etkileyen hayati bir hukuk dalıdır. Aile ilişkilerini yönetir ve çocukların ve diğer savunmasız aile üyelerinin refahını ve çıkarlarını korur. Ayrılık, boşanma, çocuk velayeti, evlat edinme veya aile içi şiddet gibi aile sorunlarıyla ilgilenen herkesin, hukuki danışmanlık ve temsil hizmetine erişimi olması gereklidir. Tecrübeli bir aile avukatının yardımıyla, bireyler karmaşık ve duygusal yüklü hukuki konuları, stresi en aza indirgeyerek ve kendileri ile aile üyelerinin en iyi sonucu elde etmelerini sağlayacak şekilde yönetebilirler.

Avukat Mahmut Rasul UYANIK ile İletişime Geçin!